Факультет ветеринарної медицини

Кафедра внутрішніх хвороб тварин та фізіології

Загальна інформація

Кафедра внутрішніх хвороб тварин та фізіології є навчально-науковим підрозділом факультету ветеринарної медицини, головним завданням якого є забезпечення навчально-методичної та наукової роботи згідно з її профілем, проведення виховної роботи серед студентів, підготовка науково-педагогічних кадрів і підвищення їх кваліфікації.

Штатна чисельність персоналу кафедри становить 11 одиниць, в тому числі 1 доктор ветеринарних наук, 5 доцентів, 2 старші викладачі, 1 асистент, 2 лаборанти. Кількість викладачів, які мають науковий ступінь - 7.

Матеріально-технічна база кафедри
Кафедра внутрішніх хвороб тварин та фізіології має шість обладнаних необхідним устаткуванням навчальні лабораторії (фізіології, патофізіології, клінічної діагностики, внутрішніх хвороб тварин, інформаційного забезпечення науково-дослідної роботи) загальною площею понад 280 м². В структурі кафедри діє клініка великих тварин.

На кафедрі є 8 комп’ютерів, мультимедійний проектор, 3 графо проектори, 2 кінопроектори, 2 слайдпроектори і пристосовані для використання ТЗН аудиторії.

Кафедра забезпечена обладнанням, приладами, устаткуванням, а також реактивами і фармакологічними препаратами, необхідними для здійснення навчального процесу і проведення науково-дослідної роботи.

Адреса: 10025, м. Житомир, вул. Корольова, 39
Телефон: (0412) 33 - 10 - 88