Виховна робота

Студентська рада

Загальна інформація

За період існування університету поряд із студентським профкомом існувало і функціонувало студентське самоврядування. Однак на той час воно здійснювалось, в основному, в формі старостату. Старостат формувався із старост всіх груп університету, оскільки, староста відповідав за свою групу, був завжди у «курсі справи», і представляв інтереси своєї групи. Старостати ефективно функціонували, організовуючи роботу академічних груп, покращуючи взаємозв’язок адміністрації університету зі студентами, контролюючи питання відвідування та успішності, акумулюючи та оприлюднюючи інформацію про навчання та культурно-масові заходи. До складу старостату входили старости груп, старости курсів та старости факультетів навчального закладу.

З розвитком університету посилювалася увага ректорату до життя і діяльності студентської молоді, активізовувалася виховна робота зі студентами на рівні факультетів та кафедр. Студентство зарекомендувало себ е як самостійна, молода рушійна сила, здатна істотно впливати на прогрес та самостійно приймати важливі рішення, відповідати за них. Тому виникла необхідність створення нової структури, яка б консолідувала й організовувала студентство університету. Внаслідок обговорення у студентських колективах вузу постала необхідність ввести у структуру груп поряд з профоргом такої самоврядної одиниці як – групорг. Так зароджувалося студентське самоврядування. З метою активізації суспільного життя було прийняте рішення про створення Студентської ради університету.

У лютому 2007 року було проведено Установчу конференцію, на якій було обрано першого голову студентської ради – Анастасію Петрівну Кондратюк та голів студентських рад факультетів. Ініціативна група студентів – представників факультетів стала основою ради. Формування нових структур студентського самоврядування засвідчили про якісно нові форми студентського життя. Найактивніші та відмінники увійшли до складу Студентської ради ЖНАЕУ та взяли на себе відповідальність за вирішення вузівських проблем.

Сьогодні студентська рада університету входить до складу Об’єднаної студентської ради аграрних вузів III-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України, а також нещодавно ввійшла до новоствореної обласної студентської ради при Житомирській обласній адміністрації.

Студентські ради факультетів і університету, студентські ради гуртожитків керуються в своїй роботі «Положенням про студентське самоврядування», яке було затверджено 2007 року на студентській звітно-виборній конференції. Діяльність органів студентського самоврядування здійснюється на підставі планів роботи студентських рад факультетів, університету і студентських рад гуртожитків та відповідно до планів організаційно-виховних заходів університету. Засідання студентських рад факультетів та університету, студрад гуртожитків проводяться щомісячно, а також позачергові за необхідністю.

На рівні деканатів щомісяця проводяться наради з представниками студентського активу (групорги, старости академічних груп), зустрічі ректора ЖНАЕУ зі студентським активом. Документація та протоколи проведених заходів засвідчують про високу динаміку студентського життя та жорсткий контроль за виконанням прийнятих рішень, що значно підвищує ефективність роботи органів студентського самоврядування.

Підвищенню рівня духовності і культури студентів сприяє й проведення в гуртожитках університету ідейно-виховних заходів. Відповідальні за культурно-масову роботу студентських рад гуртожитків беруть безпосередню участь, разом з викладачами кафедр, в організації і проведенні таких заходів.

Студентське самоврядування активно співпрацює з прес-центром університету, органами студентського самоврядування інших університетів. Це сприяє формуванню культури ділового спілкування, соціалізації особистості студента, коли поруч з високим професіоналізмом, активним студентам надається можливість розвивати такі якості, як впевненість у своїх силах, здатність відстоювати свої рішення, правова ерудованість та соціальна активність.