Виховна робота

Відділ виховної роботи

Загальна інформація

Виховання студентів в Житомирському національному агроекологічному університеті – це процес творчий, зорієнтований на всебічний розвиток особистості, враховуючи специфіку вищого навчального закладу та спираючись на багаторічний досвід надання освітянських послуг вищого ґатунку. Відділ виховної роботи сьогодні виконує ціннісно-утворюючі функції, пов’язуючи виховний та освітній процеси.

Колектив відділу створює максимальні умови для гармонійного розвитку особистості, стимулює прагнення молодих людей до активного проведення дозвілля. Зробити життя своїх вихованців насиченим, збагатити розмаїттям вибору – одне з основних питань, яке турбує не лише відділ виховної роботи, а й факультети університету.

В університеті проводиться змістовна робота щодо попередження правопорушень і злочинності серед студентської молоді. В планах виховної роботи університету, факультетів, кафедр і академічних груп передбачено різноманітні форми реалізації зазначеної теми.

Основними завданнями виховного процесу у ЖНАЕУ є формування освіченої, гармонійної, націленої на нові досягнення у кар'єрі та особистому житті, творчої, соціально активної і толерантної особистості – справжнього громадянина України.

Створюються умови для фізичного розвитку студентів: проводяться заходи, присвячені тижню фізичної культури і спорту, розробляються і втілюються в життя плани спортивно-масової роботи, забезпечуються виступи збірних команд з різних видів спорту на різноманітних спортивних змаганнях, результативно працюють спортивні секції тощо.

Основні завдання, що покладаються на відділ виховної роботи:

- організація та здійснення виховної роботи зі студентами;

- здійснення контролю за виконанням актів і постанов вищих органів законодавчої та виконавчої влади, розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, наказів та розпоряджень ректора університету, що стосуються виховної роботи;

- координація роботи кураторів щодо перспективного і поточного планування та проведення виховної роботи в академічних групах.

Для формування корпоративної культури та підтримки позитивного іміджу університету проводиться низка заходів: Дні відкритих дверей; урочисте посвячення першокурсників в студенти; святкування знаменних дат університету, факультетів, кафедр; залучення студентів до професійної роботи з майбутніми абітурієнтами; кураторські години; тематичні бесіди, лекції. Особливо слід відзначити заходи, які стимулюють співробітників і студентів до більш продуктивної праці, якісного навчання та громадської активності, – конкурси на визначення кращих кураторів академічних груп, та кращих студентів, кращі студентські роботи тощо. Доброю традицією стало запрошення учнів міських шкіл до участі в університетських заходах. Молодіжний рух, співпраця з громадськими організаціями стали ознакою часу.

 

Адреса: 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7.

e-mail: dewznau@ukr.net

 


Завідувач відділу виховної роботи – Олена Миколаївна Вознюк (каб. 107, корпус 4).

Художній керівник – Валентина Василівна Чинарьова (каб. 110. корпус 4).

Звукооператор – Михайло Дмитрович Денисюк (каб. 107, корпус 4).

 

Заступники деканів факультетів з виховної роботи:

Сергій Борисович Шваб (агрономічний факультет),

Сніжана Василівна Кубрак (факультет економіки та менеджменту),

Наталія Сергіївна Бордюг (екологічний факультет)

Олена Григорівна Беземчук (факультет обліку та фінансів)

Тетяна Василівна Вербельчук (технологічний факультет)

Валентин Володимирович Тимків (інженерно-технічний факультет)

Лариса Олександрівна Солодка (факультет ветеринарної медицини)

Валерій Борисович Левченко (факультет лісового господарства).