Вісник
Житомирського національного агроекологічного університету

Науково-теоретичний збірник


2010 №1 (26)


 

Загальна екологія та агроекологія

П.П. Надточій, Т.М. Мислива
Екологія грунту як науковий напрям у ґрунтознавстві і фахова дисципліна для підготовки екологів ..... 3

А.С. Малиновський, О.О. Орлов, І.Г. Грабар
Древлянський природний заповідник, його місце в мережі природно-заповідного фонду України та актуальні завдання наукових досліджень на його території. Коротка характеристика природних умов та біорізноманіття Древлянського природного заповідника ..... 19

О.Ф. Смаглій, Б.В. Матвійчук, Т.В. Радько
Альтернативне землеробство в короткоротаційних сівозмінах Полісся ..... 36

В.Г. Куян
Зміни амінокислотного обміну листкової поверхні пагонів залежно від їх положення й активності росту в кроні яблуні ..... 51

Г.П. Перепелятников
Радиоэкологическая классификация лугов Украины ..... 57

В.Г. Дідора, С.М. В'юнцов, В.В. Тишковський, Н.О. Суханюк
Фотосинтетична активність і продуктивність льону-довгунця залежно від застосування стимуляторів росту біологічного походження Альбіт ..... 66

А.І. Мельник, Ю.Д. Матухно, А.О. Можар, О.І. Проценко, А.М. Приходько
Вплив цеоліту на надходження 137CS і 90SR до рослин на залужених землях ..... 73

В.М. Венгер, Н.А. Лукашевич, О.В. Венгер, І.В. Якубенко, Н.А. Федорчук
Ефективність бакових сумішей інсектоакарицидів проти сисних шкідників хмелю на різних етапах органогенезу ..... 80

Ю.М. Ільїнський
Ефективність використання окремих елементів технології вирощування хмелю на дерново-підзолистому ґрунті у зоні Полісся ..... 89

А.В. Мудрак
Природні та штучні радіонукліди в дерново-підзолистих ґрунтах та сільськогосподарській продукції Житомирського Полісся після аварії на ЧАЕС ..... 96

А.М. Бовсуновський, О.І. Савчук, О.О. Власенко, А.М. Корсун
Оптимізація використання орних земель зони Лісостепу Житомирської області ..... 110

В.В. Борщенко
Методичні аспекти застосування моделі, що враховує особливості кормової поведінки великої рогатої худоби на пасовищі при постійному випасі ..... 115

О.В. Іщук, Б.В. Борисюк, В.Н. Гуменюк
Вплив агрометеорологічних умов на проходження фаз вегетації рослинами ярої пшениці на Поліссі ..... 122

О.В. Чайка, О.А. Дереча, М.М. Ключевич, П.О. Рябчук, Т.М. Тимощук
Вплив технологічних прийомів на фітосанітарний стан, урожайність та якість ячменю ярого в умовах Полісся ..... 130

О.В. Чайка
Агроекологічно доцільна система захисту ячменю ярого від хвороб в умовах Полісся ..... 140

Н.О. Кимаковська
Вивчення залежності накопичення важких металів у врожаї кормових культур від їх концентрації в ґрунті ..... 147

В.В. Мойсієнко, В.Г. Дідора
Агроекономічне обґрунтування ролі сої у вирішенні проблеми рослинного білка в Україні ..... 153

В.М. Положенець, О.В. Гурманчук, Л.В. Немерицька
Ефективність застосування стійких сортів картоплі з метою очищення ґрунту від картопляної нематоди ..... 167

В.М. Положенець, Л.В. Немерицька, Д.Ю. Демченко
Використання методів пасинкування та культури верхівкової мерисистеми в оздоровленні картоплі від дитиленхозу ..... 172

М.М. Кравчук, Т.В. Кравчук
Вплив систем удобрення на гумусний стан і структуру свтло-сірого лісового ґрунту в короткоротаційний сівозміні ..... 176

С.В. Бобрусь
Порівняльна характеристика накопичення фосфору і калію рослинним покривом природних угідь та агроценозів ..... 182

І.П. Лігоміна, С.В. Фурман, В.П. Нікітов, Є.В. Гранецький
Екологічна оцінка Полісся України за вмістом штучних радіонуклідів та особливості їх накопичення в органах та тканинах тварин ..... 190

 

Біологія

М.М. Мовчан
Сучасні методи відновлення рослинного світу. Аналітичний огляд ..... 196

А.П. Стадниченко, А.М. Лейченко
Макроморфологічні і гістопатологічні зрушення у тканинах пухирчика (Mollusca: Gastropoda: Physidae) за дії на нього різних стадій життєвого цикла Cercaria Dubia (Trematoda: Strigeidae) ..... 204

Л.А. Константиненко
Сезонна динаміка чисельності та видового складу круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) в очисних спорудах ..... 211

 

Екологія лісу

І.Д. Іванюк
Особливості лісових ґрунтів дубових деревостанів у вологих сугрудах Полісся ..... 220

І.Д. Іванюк, Т.М. Іванюк
Поновлення дубових насаджень в умовах Житомирського Полісся .... 225

 

Зооекологія

І.А. Іванов, О.І. Іванов
Вплив генотипових і паратипових факторів на продуктивні і технологічні ознаки корів української чорно-рябої породи в умовах безприв'язного утримання ..... 235

М.С. Пелехатий, М.В. Слюсар
Селекційно-генетичні аспекти масті корів новостворених молочних порід ..... 245

Л.М. Піддубна, О.А. Кочук-Ященко
Динаміка господарсько-біологічних ознах корів української чорно-рябої молочної породи залежно від генотипу ..... 253

С.С. Спека, Ю.А. Кінцал
Родини та їх роль у формуванні генеалогічної структури поліської м'ясної породи ..... 259

М.Ю. Сичов
Забійні якості каченят-бройлерів за різних рівнів сирого жиру в комбікормах ..... 264

О.С. Котляр
Екстракція мікроелементів з вермикомпосту при виробництві гумінової кормової добавки Гумісол Т ..... 269

В.А. Бурлака, Л.Ф. Бабич
Перетравність поживних речовин корму при використанні хелатів в раціонах перепелів ..... 274

 

Ветеринарія

Ю.Ю. Довгій, А.І. Драгальчук
Лікувальний засіб для боротьби з фасціольозом великої рогатої худоби ..... 277

 

Механізація

В.С. Ловейкін, Ю.В. Човнюк, А.В. Яворська
Застосування методу рядів Фур'є для аналізу нестаціонарних коливань лінійних в'язкопружних середовищ та вироджених тіл (стрижів) ..... 282

А.С. Лімонт, Д.А. Деревянко
Ефективність використання машинно-тракторного парку та тракторозабезпеченість підприємств ..... 301

В.С. Ловейкін, Ю.В. Човнюк, О.Ю. Костина
Динамічний аналіз напруженого стану анізотропного шарувального напівпростору при дії рухливого навантаження ..... 309

 

Сторінка молодого вченого

І.В. Нездвецька, С.М. Кухарець, О.Д. Муляр
Оптимізація сушіння коренів цикорію ..... 319

В.В. Іванцов, Л.В. Лось, О.К. Рогаль
Дослідження причин зменшення потужності двигунів при переобладнанні з рідкого палива на генераторний газ ..... 326

М.І. Голубєв, Д.П. Уманець
Ефективність використання комбікормів з різними рівнями кальцію та фосфору в годівлі каченят ..... 338

О.Б. Овезмирадова
Накопичення важких металів у насадженнях яблуні з різними типами підщеп ..... 343

О.С. М'ясковська, О.О. Орлов
Розподіл 137Cs у лісоболотній екосистемі сосняка буяхово-багново-сфагнового у Центральному Поліссі України ..... 348

Б.В. Матвійчук, К.М. Печериця, О.П. Крушинський
Біологічний стан агроценозу Полісся ..... 356

А.М. Лейченко
Конхіологічна характеристика видів родини пухирчикових (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Physidae) ..... 363

В.І. Ткачук
Динаміка живої маси свиноматок під час лактації та вирощування поросят-сисунів під впливом мікотоксинів ..... 371

О.П. Рябчук
Інтенсивність ґрунтово-біологічних процесів темно-сірих лісових ґрунтів зони північного Лісостепу ..... 375

Н.І. Сахнюк
Показники Т- та В-лімфоцитів, ОФР та ІМЛ крові телят, які вакциновані сальмонельозною вакциною, на фоні застосування вітамінів А, Е та хелатів цинку і міді ..... 380

В.В. Туманов, В.А. Бурлака
Обмін кальцію та фосфору в індичок, раціон яких збагачували алунітом ..... 389

 

Актуальні питання сьогодення

В.В. Омельчук, В.В. Опанюк, М.П. Фомін
Оцінка потенційних потреб України щодо матеріалів космічної зйомки ..... 393

 

Методика та моделювання

В.В. Дорощенко, М.Д. Ситнікова
Вдосконалення формули Яковлєва–Родзіллера для визначення гранично допустимої концентрації забруднюючої речовини у водних потоках ..... 404

 

Ювіляри

Клейноди поваги академіку УААН Ігорю Миколайовичу Гудкову до дня його 70-річчя ..... 408

Олександру Феодосійовичу – 70 ..... 411

 

Анотації ............ 413

Вимоги ............. 440