Вісник
Житомирського національного агроекологічного університету

Науково-теоретичний збірник


2010 №2 (27)


Загальна екологія та агроекологія

С.М. Рижук, В.П. Сухораба, Л.В. Лось
Перспективні напрями енергозбереження у Житомирському регіоні й завдання щодо їхнього подальшого розвитку................ 3

В.Г. Куян
Залежність формоутворювальних процесів від азотного обміну в кронах інтенсивних садів яблуні зони Полісся України................10

М.І. Федорчук, С.В. Коковіхін, В.Г. Федорчук
Вплив мінерального живлення на вміст макроелементів у ґрунті під посівами шавлії лікарської в умовах зрошення півдня України.........19

А.В. Ільченко, І.В. Давидова, І.Г. Коцюба, Г.В. Кірейцева
Дослідження змін фізико-механічних властивостей вторинного поліетилентерафтолату, що зберігається на звалищах міста Житомира..................26

Т.М. Мислива
Мідь у ґрунтах Житомирського Полісся.............30

В.В. Борщенко
Непрямі методи оцінки радіологічних наслідків використання різних типів кормових угідь при виробництві молока корів.................. 45

О.П. Прісс, В.Ф. Жукова
Динаміка вуглеводного комплексу в плодах томату при зберіганні за використання антиоксидантних препаратів................ 54

Л.Д. Романчук
Особливості накопичення радіоцезію в організмі гусей при вирощуванні в умовах різних рівнів радіоактивного забруднення........59

В.М. Стельмах, В.А. Бурлака
Напрямки наукових досліджень з використання цикорію та продуктів на його основі з профілактичною й лікувальною метою................65

Зооекологія

М.С. Пелехатий, А.Л. Шуляр
Динаміка екстер'єрно-конституційних параметрів та господарсько корисних ознак корів різних генотипів...........73

Л.Ф. Бабич, В.А. Бурлака, Т.М. Сукненко, М.М. Кривий, М.Г. Повозніков
Мінеральна добавка в раціоні перепілок...........83

Ветеринарія

Ю.Ю. Довгій, О.А. Згозінська, О.О. Ковалик
Паразитози шлунково-кишкового тракту коней (діагностика та заходи боротьби)..................87

Ш.Аминжанов
Особенности дегельминтизации собак при цестодозах............... 93

В.В. Сахнюк
Обмін білків за поліморбідної внутрішньої патології у високопродуктивних корів............. 99

Л.П. Горальський, В.А. Бурлака, М.В. Любічев, С.В. Гуральська, З.В. Хоменко
Морфологія органів і тканин новонароджених поросят, отриманих від свиноматок, яким згодовували мінерально-вітамінні добавки........ 106

А.В. Дудаш, А.Г. Легеза, Л.Ю. Кириленко, Ю.Ю. Цмур
Ефективність використання лігнітогумопрепарату ЦГДТ-19 як кормової добавки при вирощуванні телят.................. 114

Механізація

В.С. Ловейкін, Ю.В. Човнюк, А.І. Дитюк
Модель розсіювання гранул мінеральних добрив після сходження з диска відцентрового розкидача при дії вітру.................. 118

Л.В. Лось, В.В. Іванцов
Дослідження особливостей конструкції транспортних газогенераторів для газифікації подрібненої та брикетованої соломи.. 127

М.В. Мельник, Б.В. Ємець, О.С. Поліщук
Обґрунтування продуктивного використання газового палива для бензинових двигунів автомобілів...........139

А.С. Лімонт
Технологічні регулювання льонозбирального комбайна і статистичне оцінювання стеблостою льону-довгунця..............146

В.С. Ловейкін, Ю.В. Човнюк, А.І. Дитюк
Математичне моделювання руху частинки мінеральних добрив після сходження з диска відцентрового розкидача за наявності змінного аеродинамічного опору середовища (повітря).............. 157

С.П. Степаненко
Техніко-технологічні аспекти зберігання зерна і насіння............. 163

О.В. Коновалов, О.В. Медведський, В.В. Шапіренко
Дослідження автоматичної системи регулювання вакуумметричного тиску доїльних установок............... 172

Г.П. Водяницький, Ю.В. Соколовський, М.А. Горкуша
Високий технічний рівень дробарки як ознака її екологічності......... 177

Сторінка молодого вченого

Ю.В. Осовець
Вплив альтернативної системи удобрення на продуктивність жита озимого у короткоротаційних сівозмінах Полісся........... 186

О.В. Гурманчук
Продуктивність нематодостійких та сприйнятливих до Globodera rostochiensis сортів картоплі в зоні Полісся України.................. 191

О.І. Трембіцька
Вплив систем удобрення на баланс елементів живлення в ґрунті........ 196

А.Ф. Щербатюк, В.П. Фещенко
Органічне забруднення вод гідрографічної мережі Житомирського району...............206

О.П. Рябчук
Мікробіологічна активність темно-сірого лісового ґрунту під посівами культур залежно від удобрення...............215

Т.Б. Годовська, В.П. Фещенко
Еколого-економічний аналіз менеджменту твердих побутових відходів на прикладі Житомирської області............... 220

Моделювання інноваційних процесів

І.Г. Грабар, О.І. Грабар, С.А. Левик
Моделювання фізико-механічних властивостей гранул і пілетів методами теорії перколяційно-фрактальних середовищ............... 228

О.М. Мельниченко, В.С. Бітюцький
Біотехнологія одержання, ідентифікація та перевірка антиоксидантних властивостей гістидинового металокомплексу........ 236

Причини та наслідки екологічних проблем

О.П. Ференець
Екологічні наслідки війни........... 242

Ювіляри

Ви живете для людей.................. 246

 

Анотації............ 248

Вимоги................ 265