Вісник
Житомирського національного агроекологічного університету

Науково-теоретичний збірник


2011 р. № 2 (29) том 1


Зміст


Загальна екологія та радіоекологія

Ю.О. Тараріко, Л.Д. Глущенко
Оцінка агроресурсного потенціалу лівобережного лісостепу України..................................................3

В.Г. Куян, М.В. Марцинівський
Вирощування суниць у відкритому ґрунті та проблема отримання екологічно безпечних урожаїв..........9

П.П. Надточій, Л.О. Герасимчук
Міграція Cu, Zn, Pb, Cd в дерново-підзолистому ґрунті при різних рівнях імпактного поліметалічного забруднення.................21

В.Г. Куян
Результати багаторічних досліджень з інтенсифікації плодових культур у різних ґрунтово-кліматичних умовах України.........................37

Л.В. Лось, В.О. Зінченко, В.Р. Жайвороновський
Вирощування і газифікація біопалив – ефективний шлях вирішення енергетичних і екологічних проблем на прикладі міскантуса гігантеуса.........................46

Т.М. Мислива, І.С. Кот
Важкі метали у водах малих річок і боліт Житомирського Полісся.....................58

В.М. Положенець, Л.В. Немерицька, І.А. Журавська
Ідентифікація рас збудника альтернаріозу картоплі alternaria solani в умовах Полісся України...........................68

В.М. Положенець, О.М. Невмержицька
Уточнення біологічних та анатомо-морфологічних особливостей збудників фузаріозної і бурої гнилей коренеплодів цукрових буряків.................................74

А.В. Мудрак
Інтенсивність процесів підкислення дерново-середньопідзолистого ґрунту й накопичення в ньому рухомого фосфору при застосуванні пилуватих та гранульованих апатит-сірчаних сумішок..............................81

Г.І. Васєнков, І.Ю. Деребон, І.П. Буднік
Верифікація моделей дефляції ґрунтів з радіоекологічних міркувань.............................88

В.М. Соколова
Динаміка вмісту пектинових речовин у плодах абрикоса при зберіганні за дії антиоксидантної композиції АКМ....................................97

А.М. Максімов
Оцінка комбінаційної здатності сортів люцерни посівної за різних умов вирощування гібридів F1..................102

Т.М. Коткова, В.І. Котков, Г.О. Селезньова
Моніторинг забруднення сполуками азоту річок Луганського району Житомирської області..........................106

В.І. Войцехівський, Г.Я. Слободяник, А.А. Топоровська
Стан та перспективи вирощування конкурентоспроможних сортів картоплі середньоранньої групи стиглості на Україні...................112

С.М. Гунько, В.М. Загородній, М.Й. Орловський
Вплив режимів та тривалості зберігання на якість зерна пшениці озимої..........117

С.О. Шаповалов, Н.П. Русько
Методичні основи моніторингових досліджень..............................................122


Зооекологія

М.С. Пелехатий, Д.М. Кучер
Результати різних варіантів племінного підбору в заводському стаді української чорно-рябої молочної породи...............................................128

В.П. Славов, Р.О. Васильєв, М.М. Кривий, В.М. Степаненко
Біохімічні та морфологічні показники крові молодняку свиней при згодовуванні комбінованих силосів.........................138

В.М. Ткачук, П.В. Стапай, Н.Р. Мотько
Сезонні зміни кількісного і якісного складу ліпідів нативного воску і воску з жиропоту руна вівцематок породи прекос та їх помісей із суфолками..................................................143

І.А. Іванов, О.І. Іванов
Вплив різних систем безприв’язної технології утримання на фенотипову консолідацію батьківських ліній продуктивних ознак первісток української чорно-рябої молочної породи..........................................151

В.Ф. Шевчук, В.А. Бурлака, М.М. Кривий, В.Ю. Мамченко
Безпека та санітарна якість м’яса слимаків при їх утриманні в умовах промислової ферми.........................158

В.А. Бурлака, Т.М. Сукненко, Р.А. Чудак
Синтетичні комплексони при виробництві бройлерного м’яса......................................163


Ветеринарія

Г.М. Калиновський, М.М. Омеляненко, І.Г. Калиновська, С. Круть
Вплив трутенату на фізіологічний статус корів.......................................169

А.П. Палій
Алергічна діагностика туберкульозу у кролів.........................................174

Г.Х. Мамадуллаев
Результаты испытания аллергодиагностикума «ИЭКВМ туберкулин» производства «ДП Ветеринарная медицина»................................178

Ю.Ю. Довгій, О.В. Стахівський, Д.В. Фещенко
Ефективність еймеріостатика та його вплив на організм курей за еймеріозу..............................185

Ю.Ю. Довгій, В.А. Котелевич, М.О. Бондар, А.І. Жеревчук, Ю. Коритко
Порівняльний аналіз якості харчових продуктів у пост- чорнобильський період в Житомирській області.........191


Механізація

Ф.І. Гончаров, В.М. Штепа, Б.Ф. Кізюн, М.А. Сироватка
Використання дискового створювача борозен ДОБ-3,5 (4,2) для підвищення урожайності сільськогосподарських культур...............................199

О.В. Медведський, С.М. Кухарець
Оцінка ефективності засобів механізації доїння корів в умовах дрібнотоварного виробництва.....................203

А.С. Лімонт
Параметри льонозбирального комбайна й густота стеблостою і урожайність льону-довгунця....................209

Б.В. Ємець, Т.О. Гринь, А.О. Ковальчук, О.С. Поліщук
Освітленість робочого місця водіїв автомобілів у складних кліматичних умовах зони Полісся України..........221


Лісівництво

І.Д. Іванюк, І.С. Шикіло
Вплив мікрорезонансної біоактивації на динаміку проростання насіння сосни звичайної..............................228

Н.В. Максимчук, С.В. Прокоф’єв
Регулювання чисельності популяції рудого соснового пильщика (Nodiprion sertiffer Coffr)...........................232


Сторінка молодого вченого

О.М. Січенко
Виробництво бджолопродукції на природних фітоценозах різної щільності забруднення радіоцезієм та важкими металами..........................................240

Х.М. Савіцька
Зміни кислотних властивостей темно-сірих опідзолених ґрунтів Західного Лісостепу....................................244

І.О. Пасічник
Вплив кількості та якості сировини хмелю на вихід гірких речовин в хмельовому відварі...............................249

Н.В. Калиновський
Тип лісу як фактор формування структури ґрунтових безхребетних лісової підстилки (на прикладі Житомирського Полісся)..........................................255

Ф.Ф. Марков
Особливості дендрофлори парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва ім. Ю. Гагаріна...............................263

И.В. Опанасюк
Показатели продуктивности сортов пленчатого и голозерного ярового ячменя в условиях лесостепи Тюменской области.....................................................269

В.А. Захарченко, А.І. Краєвський, М.В. Байло, Л.М. Захарченко
Мікробна контамінація матки корів за нормального перебігу родів і при затриманні посліду.......................274

О.О. Іжболдіна
Вікова динаміка показників росту чистопородного і помісного молодняку свиней.....................................278

С.С. Байбєрова, М.Є. Сердюк
Вплив погодних умов на формування якості та лежкість плодів яблуні за обробки антиоксидантними композиціями...................283


Актуальні питання сьогодення

І.Г. Грабар, О.І. Грабар
Кількісна оцінка висоти хаосу дивних аттракторів в задачах динаміки нелінійних систем.............................289

Є.О. Юркевич, Р.П. Коваленко
Шляхи покращання екологічного стану ґрунту...............299

 

Ювіляри................................307

Анотації ...............................309

Вимоги ................................334